Het beleidsplan van Alpha Communities:

Alpha is een internationale ontwikkelingsorganisatie die werkzaam is in Mongolië.
Zij werken sinds 1994 onder de allerarmsten.
Dit doen zij door samen te werken met lokale partners en door kleinschalig te werken.
De projecten sluiten aan bij waar de gemeenschap behoefte aan heeft en zo komt het geld direct terecht waar het zijn moet en worden overhead kosten zoveel mogelijk tot een minimum beperkt.

Missie:

Alpha Communities werkt met gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in China en Mongolië. De missie van AC is het verbeteren van de kwaliteit van leven in lokale gemeenschappen door sociale problemen op een holistische manier te benaderen. Dit gebeurt door plattelandsontwikkeling, onderwijs en mentorschap.

Doelstelling:

Onze principes zijn gebaseerd op christelijke waarden, waarbij door middel van relaties gebouwd wordt aan blijvende verandering. Alpha Communities als organisatie is daarbij een voorbeeld: het traint, inspireert en zet veranderingen in gang door middel van mentoring.

Er zijn nu momenteel (in voorjaar 2022) 4 pleeggezinnen die gezamenlijk 35 kinderen opvangen.
De kinderen wonen in een veilige gezinsvorm waarin ze goed onderwijs ondervangen en liefde.

De stichting is volledig afhankelijk van giften.
Van de buitenlandse medewerkers wordt verwacht dat zij zorgen voor hun eigen inkomsten.
De medewerkers vanuit Mongolië krijgen een marktconform salaris.

Scroll to top